Ward Profile

Ward Number Ward Officer ( Name, Number & eMail) Localities
1 K VENKATESAM,9010638758 Kanuma mitta, Dharma Puram, Panduraja Puram, Rajiv Nagar, Nagari Peta, Mandapam Cross, Kakavedu A.A.W
2 V PANEER SELVAM,7780294896 Kakavedu, Kakavedu D/W, Kakavedu S.T.Colony, Kakavedu B.C.Colony, Mitta Indlu, Mitta Indlu D/W, Ontindlu, M.K.K.Kandriga
3 M.S.Srinivasulu, 9666186387 Nagari, S.T.Colony, Mahatma Nagar, S.R.Nagar, S.V.Nagar, Brahmin Street, O.B.K.Street, Kolla Street
4 M.S.Srinivasulu, 9666186387 Sathram Street, Aravakapu Street, Monagari Street, Eswaragudi Street, Beri Street, Prakasam Road, Sai Ram Street, Gandhi Nagar
5 K VENKATESAM,9010638758 Nagari D/W, V.K.S.Layout, Nagalapuram Road
6 D RAMESH,9966788393 T.R.Kandriga, A.N.Kandriga, A.N.Kandriga D/W, Bugga Kandriga
7 D RAMESH,9966788393 Keelapattu, Keelapattu D/W, Keepattu B.C.Colony, Perumal Nagar
8 D RAMESH,9966788393 Netham Kandriga,Lakshmi puram, Vasudeva Puram, Jagadala Palli, ST Colony
9 K VENKATESAM,9010638758 Rama Naidu Colony 1,2,3 Streets, Pallipet Road, Rasappa Colony 1,2 Streets, Mosque Street, Indira Nagar (Nagari), Ram Nagar A
10 K Khasim ,9030973786 Pallipet Road, Indira Nagar (Pudupet) B.T.M.Street, Bangaru Street, Ram NagarB, Ram Nagar C
11 K Ravi, 9494698737 Orugunta Puram, Salvapattada, Bheema Nagar, E.K.M.D/W, N.T.R.Nagar
12 K Ravi, 9494698737 E.K.M.Burrial Ground Road, M.G.Road, thoppamma Gudi Street, Reddy Vari St, Kamaraju St, M.V.Street, Prakash Nagar
13 K Ravi, 9494698737 E.K.M.Nehru Street, Prakash Nagar, Perumal Gudi St, S.V.Gudi Street Part, Kamaraju St, M.V.Street
14 V.G.Bala Krishna, 9441255760 K.V.P.R.Pet M.G.Road, S.V.Gudi St, Ponniyamma Gudi St, New St, Vallar St, M.G.R.Nagar, Pavadi St.
15 V.G.Bala Krishna, 9441255760 K.V.P.R.Pet Bharathiyar St, Thathagudi St, Karakantapuram D/W, Karakantapuram
16 D Masthan, 9030414465 K.V.P.R.Pet Variyar Nagar, Vinayaka Puram, Sathrawada Mitta St, Middle St, Anna St, Pallipet Main Road, Kamakshi Amma Koil St, Kummara Sandhu
17 D Masthan, 9030414465 Sathrawada Eguva St, Ankalamma St, Aralamma St, Vaddi Indlu, Chinna St, Adavikothur Road, Eswaragudi St, Ellamma Gudi St, S.T.Colony
18 D Masthan, 9030414465 Sathrawada D/W, Sathrawada Kamsala St, Ediga St, Panchali Nagar
19 K Ravi, 9494698737 E.K.M.Chavadi Street, K.R.Gudi St, Kosa St, Rajiv Gandhi Street , Pavadi St, Perumal Gudi St, Cheruvukatta (S.T.Colony)
20 K.Khasim, 9030973786 Pallipet Road, V.K.M.Street, S.V.Gudi Street Part, Bajanagudi Street Part, Kotha Street, Kamaraju Street, Palaniyappa Street

Pages