Ward Profile

Ward Number Ward Officer ( Name, Number & eMail) Localitiessort descending
26 D RAMESH,9966788393 Chinthalapattada Kainikattu Street 1&2, Kummara Street, Raja Street, Bazar St, Ramar Gudi St, Middle St
27 D RAMESH,9966788393 Chinthalapattada New St, Vaddi St, Ponniyamma Gudi St, Chakali St, Vallar St, Seshamaraju St, Darmarajugudi St.
12 K Ravi, 9494698737 E.K.M.Burrial Ground Road, M.G.Road, thoppamma Gudi Street, Reddy Vari St, Kamaraju St, M.V.Street, Prakash Nagar
19 K Ravi, 9494698737 E.K.M.Chavadi Street, K.R.Gudi St, Kosa St, Rajiv Gandhi Street , Pavadi St, Perumal Gudi St, Cheruvukatta (S.T.Colony)
13 K Ravi, 9494698737 E.K.M.Nehru Street, Prakash Nagar, Perumal Gudi St, S.V.Gudi Street Part, Kamaraju St, M.V.Street
15 V.G.Bala Krishna, 9441255760 K.V.P.R.Pet Bharathiyar St, Thathagudi St, Karakantapuram D/W, Karakantapuram
14 V.G.Bala Krishna, 9441255760 K.V.P.R.Pet M.G.Road, S.V.Gudi St, Ponniyamma Gudi St, New St, Vallar St, M.G.R.Nagar, Pavadi St.
16 D Masthan, 9030414465 K.V.P.R.Pet Variyar Nagar, Vinayaka Puram, Sathrawada Mitta St, Middle St, Anna St, Pallipet Main Road, Kamakshi Amma Koil St, Kummara Sandhu
2 V PANEER SELVAM,7780294896 Kakavedu, Kakavedu D/W, Kakavedu S.T.Colony, Kakavedu B.C.Colony, Mitta Indlu, Mitta Indlu D/W, Ontindlu, M.K.K.Kandriga
1 K VENKATESAM,9010638758 Kanuma mitta, Dharma Puram, Panduraja Puram, Rajiv Nagar, Nagari Peta, Mandapam Cross, Kakavedu A.A.W
7 D RAMESH,9966788393 Keelapattu, Keelapattu D/W, Keepattu B.C.Colony, Perumal Nagar
5 K VENKATESAM,9010638758 Nagari D/W, V.K.S.Layout, Nagalapuram Road
25 D RAMESH,9966788393 Nagari Kasim Mitta, OM Sakthi Gudi St, MPDO Office Lane, Lingeesu Gunta, Vinayakapuram, Chinthalapattada D/W
3 M.S.Srinivasulu, 9666186387 Nagari, S.T.Colony, Mahatma Nagar, S.R.Nagar, S.V.Nagar, Brahmin Street, O.B.K.Street, Kolla Street
8 D RAMESH,9966788393 Netham Kandriga,Lakshmi puram, Vasudeva Puram, Jagadala Palli, ST Colony
11 K Ravi, 9494698737 Orugunta Puram, Salvapattada, Bheema Nagar, E.K.M.D/W, N.T.R.Nagar
22 K VENKATESAM,9010638758 Pallipet Road, Chinthamanu St, Prakasam Road, Adam Colony, Peerla Chavadi St, Palegaru St, Thalari St
10 K Khasim ,9030973786 Pallipet Road, Indira Nagar (Pudupet) B.T.M.Street, Bangaru Street, Ram NagarB, Ram Nagar C
20 K.Khasim, 9030973786 Pallipet Road, V.K.M.Street, S.V.Gudi Street Part, Bajanagudi Street Part, Kotha Street, Kamaraju Street, Palaniyappa Street
21 K Khasim ,9030973786 Pallipet Road, V.K.M.Street, S.V.Gudi Street Part, Bajanagudi Street Part, Kotha Street, Kamaraju Street, Palaniyappa Street

Pages